»  Autentificare
Tip persoană
v
CNP / CF
Parola
  Ati uitat parola?
Cod de control
Captcha image
Generare cod nou
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    CNP: 8100000000000
    Parola: atlas

 • »  Solicitare parola acces
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice
 • »  Solicitare comunicare acte online
 • Cerere persoane fizice   
 • Cerere persoane juridice

INFORMATII DESPRE IMPOZITE SI TAXE LOCALE


ANUL FISCAL 2006

Pentru vizualizarea documentelor, aveti nevoie de Adobe Reader, care poate fi descarcat de la adresa www.adobe.com.

Hotararea Consiliului Local Pitesti, nr. 339/2005 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006.


Primaria Municipiului Pitesti - Directia Economica, va informeaza:

Principalele acte normative privind impozitele si taxele locale :

 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 797/2005, privind aprobarea Nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006 ;
 • Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pitesti nr. 339/2005, privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2006 :
 • Hotararea Guvernului Romaniei nr. 44/2004, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Legea nr. 571/2003, privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 92/2003, privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
 • Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare ;

Impozitul pe cladiri, impozitul pe teren si taxa asupra mijloacelor de transport se platesc anual, in 4 rate egale, cu termene de plata:

 • pana la 15 martie inclusiv,
 • pana la 15 iunie inclusiv,
 • pana la 15 septembrie inclusiv,
 • pana la 15 noiembrie inclusiv.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna declaratiile de impunere la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a caror raza teritoriala se afla bunurile impozabile sau taxabile, dupa caz, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, in vederea determinarii valorilor impozabile sau taxabile, precum si a impozitelor sau taxelor aferente.

Pentru mijloacele de transport, declaratiile se depun, in termen de 30 de zile de la data dobandirii acestora, la compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala contribuabilii isi au domiciliul, sediul sau punctele de lucru, dupa caz.

Daca au intervenit schimbari care conduc la modificarea impozitului sau a taxei datorate, declaratiile de impunere se depun in termen de 30 de zile.

Contribuabilii, persoane juridice, calculeaza impozitul sau taxa datorata datorata anual si depun declaratia de impunere pana la data de 31 ianuarie a anului fiscal la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe a carei raza teritoriala se afla cladirea, terenul sau orice alte bunuri impozabile ori taxabile, dupa caz.

Pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale, se datoreaza majorari de intarziere, conform dispozitiilor legale in materie, de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv (cu aplicabilitate de la 01 ianuarie 2006).

Depunerea peste termen a declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 60 lei si 110 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 230 lei si 450 lei, pentru persoane juridice.

Nedepunerea declaratiei de impunere constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 110 lei si 340 lei, pentru persoane fizice si cu amenda cuprinsa intre 450 lei si 1360 lei, pentru persoane juridice.

Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe terenuri si a taxei asupra mijloacelor de transport, de catre persoanele fizice, se acorda o bonificatie de 10%, daca plata impozitului/taxei datorat(e) pentru intregul an se efectueaza pana la data de 15 martie, inclusiv, a anului fiscal 2006.

 


Programul de incasare a impozitelor, taxelor locale si a altor venituri ale bugetului local si adresele centrelor de incasare:

• Sediul Primăriei, str. Victoriei nr. 24 - intrarea B, camerele 46 şi 49;

Luni – Miercuri 08.00 – 16.00
Joi 08.00 – 18.00
Vineri 08.00 – 13.00
• Centrul de încasări situat în b-dul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud) ;
Luni – Miercuri 08.00 – 15.30
Joi 08.00 – 18.00
Vineri 08.00 – 12.30
• Centrul de încasări situat în b-dul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară) ;
Luni – Miercuri 08.00 – 15.30
Joi 08.00 – 18.00
Vineri 08.00 – 12.30
• Centrul de încasări situat în b-dul Republicii bl. E3b, parter (fostul sediu al Bancorex) în sediul Serviciului de Evidenţă Informatizată a Persoanei Argeş (pentru mijloace de transport - persoane fizice) :
Luni – Miercuri 08.30 – 15.30
Joi 08.30 – 18.00
Vineri 08.30 – 12.30
• Centrul de încasări situat în B-dul Eroilor nr.5 – în sediul Tribunalului Argeş / Judecătoriei Piteşti (doar pentru taxe judiciare de timbru) :
Luni – Joi 08.00 – 14.00
Vineri 08.00 – 12.30

A T L A S™ Copyright © 1992 - 2024 Advanced Technology Systems
Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor ( Detalii ).