»  Autentificare
Tip persoană
v
CNP / CF
Parola
  Ati uitat parola?
Cod de control
Captcha image
Generare cod nou
Autentificare
»  DEMONSTRAŢIE
Site-ul Atlas poate fi vizitat în mod demonstrativ folosind:
    CNP: 8100000000000
    Parola: atlas

  • »  Solicitare parola acces
  • Cerere persoane fizice   
  • Cerere persoane juridice
  • »  Solicitare comunicare acte online
  • Cerere persoane fizice   
  • Cerere persoane juridice

Poliţa de asigurare împotriva dezastrelor naturale – PAD


În conformitate cu prevederile art. 3 alin (1) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice și juridice asigură împotriva dezastrelor naturale toate construcțiile cu destinația de locuință, înregistrate cu această destinație în evidențele organelor fiscale, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora și pentru care s-a păstrat în fapt destinația de locuință, iar potrivit alin (3), în cazul în care o locuință face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

Prin contractul PAD (contract de asigurare a locuinţei împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială) sunt acoperite daunele produse construcţiilor prevăzute la art. 3 de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.

Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în forma scrisă între PAID (Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale – societate de asigurare şi/sau de reasigurare, constituită cu scopul de a gestiona asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale) şi proprietarul locuinţei, în condițiile art. 7 din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și nu se depune la Direcția Impozite și Taxe Locale.

Tip locuință Sumă asigurată obligatoriu (lei) Primă obligatorie (lei)
Locuință de tip A
(construcţia cu structura de rezistenţă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereţi exteriori din piatră, cărămidă arsă, lemn ori din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic)
100.000 130
Locuință de tip B
(construcţia cu pereţi exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic)
50.000 50

În conformitate cu prevederile art. 29 alin. (1) din Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor constituie contravenţie iar potrivit alin. (2) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.


A T L A S™ Copyright © 1992 - 2024 Advanced Technology Systems
Acest site foloseste cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor ( Detalii ).